Гродзівська сільська рада

       

 

 

Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта

 

рішення Гродзівської сільської  ради « Про місцеві податки і збори на 2018 рік»

 

 

 

Згідно з вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», з метою одержання зауважень та пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, оприлюднено проект рішення Гродзівської сільської ради «Про місцеві податки і збори на 2018 рік» на веб- сайті grodzeve_silskarada@ukr.net    та на дошці оголошень сільської ради з аналізом його регуляторного впливу.

 

 З текстом проекту рішення та аналізом регуляторного впливу всі бажаючі можуть ознайомитися також у приміщенні Гродзівської сільської ради.

 

 Зауваження та пропозиції в письмовій формі приймаються виконавчим комітетом Гродзівської сільської ради протягом місяця з дня оприлюднення проекту рішення за поштовою адресою: вул. Незалежності ,1, с. Гродзеве Уманського району Черкаської області.

 

 

 

 

Сільський голова: _____________ П.І.Новіцький

 

 

                                                                                   

АНАЛІЗ  РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

проекту рішення Гродзівської сільської ради

«Про місцеві податки і збори»  на 2018 рік

 

І. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом регулювання      

Відповідно до  підпунктів 4 та  5 пункту 3 статті 12,   статей 10, 265, 266, 267, 268, 2681, 269,270-289 та глави 1 розділу XIV  Податкового кодексу України, Гродзівська сільська  рада щорічно затверджує   рішення «Про місцеві податки і збори на 2018 рік» та публікує  його  на офіційному веб- сайті  сільської ради).

Проект рішення розробляється  постійною комісією сільської ради з питань планування бюджету,  фінансів та розвитку підприємництва і публікується в засобах масової інформації.

          Через значне податкове навантаження, що виникло внаслідок  збільшення мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму громадян виникла проблема, яку не можливо розв’язати за допомогою ринкових механізмів, тому   сільська рада вирішила розв’язати її шляхом прийняття  рішення та  винести на розгляд  територіальної громади ставки місцевих податків і зборів на 2018 рік.

        Запропоновані ставки місцевих податків і зборів не створять значного навантаження на суб’єкти господарювання.

         У разі не встановлення місцевих податків і зборів вони  повинні  сплачуватися платниками у порядку, встановленому Податковим Кодексом  України за мінімальними ставками ( підпункт 5 пункту 3 ст. 12 ПК України)

                 Надходження місцевих податків і зборів   становить:    (грн.)

Види надходжень

Фактичні надходження за 5 міс. 2017р.

Податок на майно:

  104556

Земельний податок з юридичних осіб

   ------

Орендна плата з юридичних осіб

 89916

Земельний податок з фізичних осіб

655

Орендна плата з фізичних осіб

13985

Єдиний податок:

152081

Єдиний податок з юридичних осіб

------

Єдиний податок з фізичних осіб

44517

Єдиний податок з сільгосптоваровиробників, у яких частка с/г виробництва за попередній податковий рік дорівнює або перевищує 75%

107564

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                Основні групи, на які проблема  справляє вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

Так

 

Держава

так

 

Суб’єкти господарювання, у тому числі суб’єкти малого підприємництва

 

 

Так

 

 

 

 

 

ІІ. Ціль регулювання

Основною ціллю регулювання  є:

          1.Забезпечення практичної реалізації статей 10, 265, 266, 267, 268, 2681, 269, глави 1 розділу ХІV Податкового кодексу України  шляхом встановлення місцевих податків і зборів на території с. Гродзеве. Проектом рішення передбачається затвердити місцеві податки і збори :

податки 1) податок на майно, який складається з: податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;  транспортного податку;  плати за землю;

2) єдиний податок

збори  1) збір за місця для паркування транспортних засобів  та туристичний збір

            2. Вчасне наповнення доходної частини сільського бюджету, за рахунок мінімально необхідних витрат ресурсів та балансу інтересів суб’єктів господарювання, громадян та держави.

            3. Встановлення доцільних та обґрунтованих розмірів місцевих податків і зборів.

  4. Застосування доступних та прозорих механізмів для впорядкування сплати місцевих податків і зборів.

 

ІІІ.  Визначення та оцінка способів досягнення визначених цілей

1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1.

Не встановлювати рішенням сільської ради  ставки місцевих податків і зборів  на 2018 рік

Така альтернатива є неприйнятною в зв’язку з тим, що відповідно до статті 12 Податкового кодексу України на території с. Гродзеве застосовуватимуться мінімальні ставки місцевих податків і зборів, а плата за землю справлятиметься із застосуванням ставок, які діяли у попередньому бюджетному періоді що не дасть можливості   наповненню сільського бюджету в необхідному обсязі. Це негативно вплине на життєдіяльність територіальної громади, а саме  на своєчасність виплати заробітної плати, розрахунки за енергоносії, забезпеченість   дошкільного навчального закладу харчуванням та ін.

Альтернатива 2 .

Прийняти  рішення «Про місцеві податки і збори на 2018 рік»   в запропонованому  вигляді.

Прийняття даного рішення сільської ради забезпечить встановлення чітких та прозорих механізмів справляння та сплати місцевих податків і зборів на території села та необхідне наповнення сільського бюджету.

Забезпечення фінансової основи самостійності органу місцевого самоврядування.

Альтернатива 3.

Прийняти рішення  сільської ради «Про місцеві податки і збори»  на 2018 рік  із ставками вищими за запропоновані  в проекті

Прийняття такого рішення призведе до значного збільшення навантаженості  суб’єктів господарської діяльності, утворить недоїмку із сплати податків і зборів, заборгованість по єдиному соціальному внеску та  кількість  фізичних осіб-підприємців, що припинять  свою діяльність.

 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

 Оцінка впливу на сферу інтересів органів місцевого самоврядування

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

0

Відповідно до статті 12 Податкового кодексу України на території села Гродзеве застосовуватимуться мінімальні ставки місцевих податків і зборів, а плата за землю справлятиметься із застосуванням ставок, які діяли у попередньому бюджетному періоді, що не дасть можливості   наповненню сільського бюджету в повному обсязі. Це негативно вплине на життєдіяльність територіальної громади, а саме  на своєчасність виплати заробітної плати, розрахунки за енергоносії, забезпеченість  дошкільного навчального закладу дитячим харчування і т.д.

Альтернатива 2

1.Забезпечення відповідних надходжень до сільського бюджету від сплати місцевих податків і зборів.

2.Створення фінансових можливостей сільської ради для задоволення соціальних та інших потреб територіальної громади.

Витрати на проведення відстежень результативності даного регуляторного акта та процедур з його опублікування

Альтернатива 3

1.Забезпечення додаткових надходжень до сільського бюджету від сплати місцевих податків і зборів.

2.Створення значних фінансових можливостей сільської влади для задоволення соціальних та інших потреб територіальної громади.

Витрати на проведення відстежень результативності даного регуляторного акта та процедур з його опублікування. Підвищення соціальної напруги, що призведе до нерозуміння між сільською владою та фізичними особами-підприємцями,  негативний вплив на довіру до влади.

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

0

0

Альтернатива 2

Отримання можливості для покращення рівня соціальної захищеності територіальної громади в цілому та кожного мешканця села

 

Альтернатива 3

Отримання додаткової можливості для покращення рівня соціальної захищеності територіальної громади в цілому та кожного мешканця села

0

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

0

Затрачений час  на вивчення нормативно-правової бази з даного питання

Альтернатива 2

Забезпечення прозорих та зрозумілих умов з питань справляння місцевих податків і зборів

Затрати часу, необхідні для вивчення положень про місцеві податки і збори.

Альтернатива 3

0

Забезпечить додаткове навантаження на малий та середній бізнес. Негативно вплине на сплату місцевих податків і зборів, призведе до їх заборгованості та заборгованості по сплаті єдиного соціального внеску. Збільшить кількість  суб’єктів господарської діяльність, які вимушені будуть припинити свою діяльність.

 

Станом на 01.05.2017 року в с. Гродзеве  перебуває на обліку  суб’єктів господарювання:

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

62

 

 

 

63

 

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

 

 

100

100

100

             Оцінка впливу на сферу інтересів великого та середнього бізнесу не проводилась, так як вони не підпадають під дію регуляторного акта.

 

           ІV.  Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

                 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності ( за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

1

Встановлення ставок за мінімальним розміром

Альтернатива 2

4

Встановлення запропонованих ставок

Альтернатива 3

2

Встановлення ставок за максимально можливими

                     

Рейтинг результативності

Вигоди

(підсумок)

Витрати

(підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1

0

0

Проблема продовжує існувати

Альтернатива 2

Прийняття рішення «Про місцеві податки і збори» у запропонованому на 2018 рік забезпечить встановлення чітких та прозорих механізмів справляння та сплати місцевих податків і зборів на території села і принесе загальну вигоду як для органу місцевого самоврядування  і для населення.

0

Проблема існувати не буде

Альтернатива 3

Прийняття рішення в такому вигляді призведе до значного збільшення навантаженості суб’єктів господарської діяльності - фізичних осіб, збільшить недоїмку із сплати ними податків, заборгованість по єдиному соціальному внеску та призведе до припинення діяльності.

0

Проблема існує: з однієї сторони максимально зможе наповнитись бюджет, з іншої  велике навантаження на фізичних осіб –підприємців

          

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 1

Існування проблеми

Нестабільна політична ситуація

Альтернатива 2

Часткове вирішення проблеми

Зміни в податковому законодавстві

Альтернатива 3

Альтернатива неприйнятна, в зв’язку з значним збільшенням податкового навантаження на суб’єкти господарювання

0

                                                                                                              

          V. Механізм, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми

Основними механізмами, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми є:

  1. Прийняття  рішення «Про місцеві податки і збори» на 2018 рік із  запропонованими розмірами ставок. 
  2. Оприлюднення   рішення у друкованому вигляді в газеті «Уманська зоря» в терміни встановлені законодавством, а також  на веб- сайті сільської ради  для максимального інформування територіальної громади в т.ч. і  суб’єктів господарювання.

 

          VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги.

Витрати на виконання вимог регуляторного акта з боку органів виконавчої влади  або органів місцевого самоврядування та суб’єктів підприємництва відсутні.

 

Тест малого підприємництва додається.

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Термін дії регуляторного акта 2018 рік.

Регуляторний акт має обмежений строк дії, що обумовлено чинністю існуючої правової бази вищого рівня та може бути переглянутий чи скасований при її зміні.

 

          

VIII.  Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Основними показниками результативності акта є:

             - Забезпечення відповідних надходжень до сільського бюджету від сплати місцевих податків і зборів, а саме :

(грн.)

Місцеві податки і збори

Очікувані фактичні надходження  за 2017 рік

Очікувані фактичні надходження

на 2018 рік

Приріст

( +,-)

Податок на майно відмінне від земельної ділянки

1300

3400

+2100

Плата за землю

330400

600800

+330400

Єдиний податок

371500

391932

+20432

 

 

 

Створення фінансових можливостей сільської влади для задоволення соціальних та інших потреб територіальної громади, а саме: забезпечення першочергових соціальних видатків, зокрема  виплата заробітної плати та проведення розрахунків за енергоносії,  виконання програми соціально-економічного розвитку села.

 

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись до набрання чинності цим регуляторним актом шляхом статистичного аналізу показників  місцевих податків і зборів, що надходять до сільського бюджету.

Повторне відстеження буде здійснюватись  за 3 місяці до дня закінчення визначеного строку дії рішення.

Відстеження результативності даного рішення покладається на головного бухгалтера Гродзівської сільської ради із застосуванням виключно статистичних (дані ОДПІ) та соціологічних даних (у якості цільових груп  залучені суб'єкти господарювання які є членами комісії по встановленню місцевих податків і зборів).    

Впровадження регуляторного акта покладене на постійну комісію з питань планування бюджету, фінансів та розвитку підприємництва (голова комісії Огородник Т.Ю.), які відповідно до своїх повноважень забезпечують виконання засад державної регуляторної політики при прийнятті рішень сільської ради та її виконавчого комітету.

         Можливої шкоди від наслідків дії акта не вбачається.

 

 

 

Сільський голова                                         П.І.Новіцький

 

 

 

                                                          ГРОДЗІВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА                   

                           20350 с. Гродзеве Уманський район Черкаська область тел.9-24-31

                     E-mail: grodzevE_silskarada@ukr.net                Код ЄДРПОУ 26261554

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

 

"Про місцеві податки і збори на 2018 рік"

 ---------------------------------

     Відповідно до пункту 24 частини 1 статті 26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтей 10, 265, 266, 267, 268, 268,1, 269, 270-289 та глави 1 розділу ХІV Податкового кодексу України, враховуючи пропозиції постійної комісії з питаеь планування, бюджету і фінансів, розвитку підприємництва,сільська рада вирішила:

 

1)  податок на майно,

     який складається з:

1.1) податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (додаток 1);

1.2) транспортного податку (додаток 2);

1.3) плати за землю (додаток 3);

2)  єдиного  податку (додаток 4);

місцеві збори:

1)  збір за  місця для паркування транспортних засобів (додаток 5);

2)  туристичний  збір (додаток 6);

 

2.Встановити з 01 січня 2018 року ставки місцевих податків і зборів:

1)  податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки:

 

 для об’єктів житлової  нерухомості, що перебувають у власності юридичних осіб ФОП(фізична особа підприємець) в залежності від місця розташування (зональності) та типів таких об’єктів нерухомості

 

 

1 відсотка розміру

 мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування

 

для  нежитлової нерухомості, що перебувають у власності юридичних осіб ФОП (фізична особа підприємець) в залежності від місця розташування (зональності) та типів таких об’єктів нерухомості 

 

 

 

 

для об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних осіб в залежності від місця розташування (зональності) та типів таких об’єктів нерухомості

 

 

 

 

для нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних осіб в залежності від місця розташування (зональності) та типів таких обєктів

 

 

 

 

2) транспортний податок:

 Обєктом опадаткування є легкові автомобілі,   з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньо ринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати встановленої законом на 1 січня податкового (звітного року) і мають об’єм                                                        циліндрів двигуна понад 3000 куб. см

 

3) плата за землю

- податок на земельні ділянки  нормативно  

  грошову оцінку яких  проведено :

    

- податок за земельні ділянки, зайняті житловим

фондом, автостоянками для зберігання особистих транспортних засобів громадян, які використовуються без отримання прибутку гаражно – будівельними, дачно – будівельними та садівницькими товариствами, індивідуальними гаражами, садовими і дачними будинками фізичних осіб

 

- податок за земельні ділянки, які є виділеними в натурі (на місцевості) земельними частками (паями)

 

 

 

 

 

- ставки податку за земельні ділянки   

сільськогосподарських угідь (незалежно від              місцезнаходження), які є не є виділеними в натурі на місцевості) земельними частками (паями)

 

- для ріллі, сіножатей та пасовищ                                         

 

                                                                                                                          

1 відсоток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня звітного (податкового)

року, за 1 кв. метр бази оподаткування

 

0,01 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази опадаткування

 

 0,01 відсоток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої закеонома на 01 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази опадаткування

 

25000 гривень  за кожен легковий автомобіль

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   0,03 % від їх нормативної грошової оцінки 

 

 

 

 

 

 

0,5 % від їх

нормативної грошової оцінки

 

 

 

 

 

 

0,3% від їх нормативно

грошової оцінки

 

 

0,3% від їх нормативно

грошової оцінки

 

- для багаторічних насаджень

 

 

- податок за інші земельні ділянки нормативно грошову оцінку яких проведено                         

 

 - податок на земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної, та комунальної

 форми власності)

 

- податок на земельні ділянки розташовані за межами населених пунктів нормативно грошову оцінку яких не проведено

 

4) єдиний податок для фізичних осіб- підприємців

Ставки єдиного податку для платників першої- другої груп встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, та третьої групи – у відсотках до доходу (відсоткові ставки).

 

1) для першої групи платників єдиного податку -10 відсотків розміру прожиткового мінімуму;

1% від їх нормативної грошової оцінки

 

5 % від їх нормативної

грошової оцінки

 

3% від їх нормативної

 грошової оцінки

 

 

 

3% від їх

нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області

 

 

 

 

 

 

 

 

(згідно з додатком 1)

 

 

 

2)для другої групи платників єдиного податку

 - 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати.

 

(згідно з додатком 2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відсоткова ставка єдиного податку для платників третьої групи встановлюється у розмірі:

 

 

3 відсотки доходу – у разі сплати податку на додану вартість;

 

 

- у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку;

5 відсотків доходу

- для фізичних осіб – підприємців, які здійснють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювіліріних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння,дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння.

 

5 відсотків доходу

4)збір за місця для паркування транспортних засобів

0,05 відсотка мінімальнольної заробітної плати, установленої законом на 01 січня податкового(звітного року) за кожний день

 

 

Провадження діяльності із забезпечення

 

 

 паркування транспортних засобів у гривнях за 1 квадратний метр площі земельної ділянки, відведеної для організації та провадження такої діяльності.

 

5) туристичний  збір                    

 

 

0,5 відсоток  до вартості усього періоду проживання  (ночівлі), в місцях визначених статті 268 Податкового Кодексу України

     

 

                5.Рішення довести до відома громадськості, опублікувавши його на дошках оголошень сільської ради та  на офіційному сайті Гродзівської сільської ради відповідно до вимог чинного законодавства.

        6. Контроль за виконанням рішення покласти на сільського голову Новіцького П.І. бухгалтера сільської ради Кучеренко В.Г. та постійну комісію сільської ради з питань планування, бюджету, фінансів та розвитку підприємництва (голова комісії – Огородник Т.Ю.)

 

                                                        Сільський голова                          П.І.Новіцький

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      

   Відомість

 поіменного голосування за питаннями порядку денного 6 чергової сесії Гродзівської сільської ради УІІ   

                                                       скликання  07 липня 2016 року

 

 

п/п

        П.І.П

     депутата

Рішення

6-1/УІІ

 

Про хід виконання

сільського бюджету

за І півріччя

2016 року

 

 

 

Рішення

6-2/УІІ

 

Про внесення змін до рішення сільської ради від 25.12.15. №2-2/УІІ «Про сільський бюджет на 2016 рік»

Рішення

6-3/УІІ

 

Про хід виконання

програми соціально - економічного і культурного розвитку села Гродзеве за

 І півріччя 2016 року

Рішення

6-4/УІІ

 

Про місцеві податки і збори на

2017 рік

Рішення

6-5/УІІ

 

Про встановлення ставки акцизного збору

Рішення

6-6/УІІ

 

Про звільнення від сплати земельного податку

Рішення

6-7/УІІ

 

Про 

прийняття на баланс сільського стадіону

Рішення

6-8/УІІ

 

Про розгляд звернень громадян, підприємств   та організацій

Рішення

№6-9/УІІ

 

 

 Про надання в оренду

частину

нежитлового

приміщення

Рішення

5-10/УІІ

 

Про надання дозволу на розроблення

детального

плану

території

Підпис

1.

Семчук

Інна

Володимирівна

за

за

за

за

за

за

за

за

за

за

 

2.

Огородник

Тетяна

Юріївна

відсутня

відсутня

відсутня

відсутня

відсутня

відсутня

відсутня

відсутня

відсутня

відсутня

 

3.

Кваша

Анатолій

Іванович

за

за

за

за

за

за

за

за

за

за

 

4.

Щербенко

Леся

Дмитрівна

за

за

за

за

за

за

за

за

за

за

 

5.

Устенко

Алла

Григорівна

за

за

за

за

за

за

за

за

за

за

 

6.

Мельник

Юрій

Володимирович

відсутній

відсутній

відсутній

відсутній

відсутній

відсутній

відсутній

відсутній

відсутній

відсутній

 

7.

Рижак

Олександр

Семенович

за

за

за

за

за

за

за

за

за

за

 

8.

Кріт

Вадим

Дмитрович

за

за

за

за

за

за

за

за

за

за

 

9.

Плахотнюк Наталія

Григорівна

відсутня

відсутня

відсутня

відсутня

відсутня

відсутня

відсутня

відсутня

відсутня

відсутня

 

10.

Сергієнко

Володимир

Якович

відсутній

відсутній

відсутній

відсутній

відсутній

відсутній

відсутній

відсутній

відсутній

відсутній

 

11.

Шепета

Світлана

Миколаївна

за

за

за

за

за

за

за

за

за

за

 

12.

Жвава

Валентина

Миколаївна

за

за

за

за

за

за

за

за

за

за

 

13.

Новіцький

Петро

Іванович

Сільський голова

за

за

за

за

за

за

за

за

за

за

 

                                          Сільський  голова                                                  П.І.Новіцький

 

Поіменне голосування.