ГРОДЗІВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА                   

                     20350 с. Гродзеве Уманський район Черкаська область тел.9-24-31

           E-mail: grodzevo_silskarada@mail.ua                Код ЄДРПОУ 26261554

 

                                                     Р I Ш Е Н Н Я      №6 -4/УІІ   

 

      07 липня  2016 року

   -------------------------------

 «Про місцеві податки i збори на 2017 рік»

 

   Відповідно до частини 1 статті 59 та  пункту 2статті 26 Закону України ,,Про місцеве самоврядування в Україні”,   Закону України  ,,Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році” від 24.12.2015р. №909-УІІІ, сільська рада  вирішила:   

                     

1.Внести зміни до пункту 3  рішення сільської ради від 28.01.2016 р.

№3-1/УІІ «Про місцеві податки і збори», та викласти його в новій редакції:

 

1)  податок на майно,

     який складається з:

1.1) податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (додаток 1);

1.2) транспортного податку (додаток 2);

1.3) плати за землю (додаток 3);

2)  єдиного  податку (додаток 4);

місцеві збори:

1)  збір за  місця для паркування транспортних засобів (додаток 5);

2)  туристичний  збір (додаток 6);

 

          2.Встановити з 01 січня 2017 року  ставки місцевих податків і зборів:

1)  податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки:

 

 для об’єктів житлової   нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб в залежності від місця розташування та типів таких об’єктів нерухомості

 

 

0,5 відсотка розміру

 мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування

 

для  нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб в залежності від місця розташування  

 

 

 

 

 

2) транспортний податок :

 

 для легкових автомобілів   з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньо ринкова вартість яких становить понад 750 розмірів мінімальної заробітної плати встановленої законом на 1 січня податкового (звітного року) і мають об’єм                                                        циліндрів двигуна понад 3000 куб. см

 

3) плата за землю

- податок на земельні ділянки  нормативно  

  грошову оцінку яких  проведено :

    

- податок за земельні ділянки, зайняті житловим

фондом, автостоянками для зберігання особистих транспортних засобів громадян, які використовуються без отримання прибутку гаражно – будівельними, дачно – будівельними та садівницькими товариствами, індивідуальними гаражами, садовими і дачними будинками фізичних осіб

 

- податок за земельні ділянки, які є виділеними в натурі (на місцевості) земельними частками (паями)

 

- ставки податку за земельні ділянки сільськогосподарських угідь (незалежно від місцезнаходження), які є не є виділеними в натурі (на місцевості) земельними частками (паями)

 

- для ріллі, сіножатей та пасовищ

 

 

 

- для багаторічних насаджень

0,05 відсоток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня звітного (податкового)

року, за 1 кв. метр бази оподаткування

 

 

 

25000 гривень  за кожен легковий автомобіль

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   0,03 відсотки від їх нормативної грошової оцінки 

 

 

 

 

0,5 відсотки від їх

нормативної грошової оцінки

 

 

0,25 відсотки від їх

нормативної грошової оцінки

 

0,25 відсотки від їх

нормативної грошової оцінки яких проведено

 

0,25 відсотки від їх

нормативної грошової оцінки

 

 

 

- податок за інші земельні ділянки нормативну

грошову оцінку яких проведено

 

 

 - податок на земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної, та комунальної

 форми власності)

 

- податок на земельні ділянки розташовані за межами населених пунктів нормативно грошову оцінку яких не проведено

 

 

0,25 відсотки від їх

нормативної грошової

оцінки

 

5 відсотки від їх

нормативної грошової оцінки

 

 

3 відсотки від їх

нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області

 

 

 

 

4) єдиний податок  для фізичних осіб – підприємців

для першої групи платників єдиного податку

 

 

(згідно з додатком 1)

 

для другої групи платників єдиного податку

 

 

 

(згідно з додатком 2)

 

у разі сплати податку на додану вартість згідно з Податковим кодексом України

для третьої групи платників єдиного податку

 

3 відсотки доходу

 

- у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку

5 відсотки доходу

 

 

- для  фізичних осіб- підприємців, які здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння

 

5 відсотки доходу

3)  збір за місця для паркування транспортних засобів

 

0,05 відсотка мінімальної заробітної плати, установленої законом на 01 січня податкового (звітного року) за кожний день

Провадження діяльності із забезпечення

 

 

 паркування транспортних засобів у гривнях за 1 квадратний метр площі земельної ділянки, відведеної для організації та провадження такої діяльності.

 

4) туристичний  збір                                     

 

 

0,5 відсоток  до вартості усього періоду проживання  (ночівлі), в місцях визначених статті 268 Податкового Кодексу України

     

 

 

 

        5.Порядок  сплати  місцевих  податків  і  зборів.

 

       1) Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки  сплачується до сільського бюджету. Обчислення суми  податку з об’єкта/ об’єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості  виходячи із загальної площі кожного з об’єктів нежитлової нерухомості та відповідної ставки податку.

         Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачується:

        а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

        б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

 

          Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місце знаходженням об’єкта/об’єктів оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

          Відповідно підпункту 4 пункту 7 статті 266 Податкового кодексу України в редакції Закону України ,,Про внесення змін в Податковий кодекс України” від 28.12.2014р. № 71-УШ рекомендувати Уманському  відділку комунального підприємства Черкаського обласного об’єднаного бюро технічної інвентаризації (Беркун Н.І.), сектору громадянства еміграції та реєстрації фізичних осіб Уманського МВ УМВС України в Черкаській області (Баранюк П.І.) до 10 квітня 2017 року, а в наступні роки щоквартально, у 10-денний строк після закінчення податкового (звітного) кварталу подавати Уманській ОДПІ відомості, необхідні для розрахунку податку, станом на перше число відповідного кварталу у порядку,  визначеному Кабінетом Міністрів України.          

 

          2) Транспортний податок сплачується за місцем реєстрації об’єктів оподаткування і зараховується до сільського бюджету :

          а) фізичними особами – протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

          б)  юридичними особами – авансовими внесками щокварталу  до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються  в річній податковій декларації.

         3) Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру.

         Податкове зобов’язання з плати за землю, визначене у податковій декларації, у тому числі за ново відведені земельні ділянки, сплачується власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця  протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

         4) Підставою для нарахування  орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки, оформлений та зареєстрований відповідно до законодавства. Органи виконавчої влади та органи  місцевого самоврядування, які укладають договори оренди землі, повинні до 1лютого подавати контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки переліки орендарів, з якими укладено договори оренди землі на поточний рік, та інформувати відповідний контролюючий орган про укладення нових, внесення змін до існуючих договорів оренди землі та їх розірвання до 1 числа місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися зазначені зміни.

        5) Платники єдиного податку першої і другої груп сплачують єдиний податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця. Такі платники єдиного податку можуть здійснити сплату єдиного податку авансовим внеском за весь податковий (звітний) період (квартал, рік), але не більш як до кінця поточного звітного року.

         6) Сума збору, за місця для паркування транспортних засобів, обчислена відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал, сплачується у строки, визначені для квартального звітного (податкового) періоду.

         Платник збору, який має підрозділ без статусу юридичної особи, та провадить діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на земельній ділянці не за місцем реєстрації такого платника збору, зобов’язаний зареєструвати такий підрозділ як платника збору в органі державної податкової служби за місцезнаходженням земельної ділянки.    

            Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.

         7) Туристичний збір  сплачується до сільського бюджету.  Сума  збору, обчислена відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал, сплачується у строки, визначені для квартального звітного (податкового) періоду.

          Податковий агент, який має підрозділ без статусу юридичної особи, та  надає послуги з тимчасового проживання (ночівлі) не за місцем реєстрації такого податкового агента, зобов’язаний зареєструвати такий підрозділ як податкового агента туристичного збору в органі державної податкової служби за місцезнаходженням підрозділу. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.

            8. Розрахунки сум  мiсцевих податкiв i зборiв подаються за спецiальними формами до державної податкової інспекції   у строки, визначенi Податковим кодексом України.

            6.Рішення довести до відома громадськості, опублікувавши його на сторінках газети ,,Уманська зоря” та  на сайті Гродзівської сільської ради відповідно до вимог чинного законодавства.

        7. Контроль за виконанням рішення покласти на сільського голову Новіцького П.І. бухгалтера сільської ради Десятник В.Г. та постійну комісію сільської ради з питань планування, бюджету, фінансів та розвитку підприємництва (голова комісії – Огородник Т.Ю.)

        8. Рішення сільської ради від 10 липня 2015року № 48-1/VІ «Про місцеві податки і збори на  2016 рік» зі змінами, внесеними рішенням сільської ради  від 28 січня 2016 року № 3-1/VІІ втратить чинність 31 грудня 2016 року.

Сільський голова                              П.І.Новіцький